Karpacz - informacje


4.487
mieszkańców Karpacza
2.105
mężczyzn
2.382
kobiet

508
w wieku przedprodukcyjnym

2.793
w wieku produkcyjnym

1.186
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

18
zawarto małżeństw

29
urodzeń

86
zgonów

-57
przyrost naturalny
miasto Karpacz
dochody

38.535.944
wydatki

39.322.856
struktura wydatków Karpacza

44
0,000%
Rolnictwo i łowiectwo

1.604.881
4,081%
Transport i łączność

5.771.941
14,678%
Administracja publiczna

381.736
0,971%
Turystyka

978.472
2,488%
Gospodarka mieszkaniowa

187.282
0,476%
Działalność usługowa

49.654
0,126%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

200
0,001%
Obrona narodowa

1.208.279
3,073%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

792
0,002%
Wymiar sprawiedliwości

320.156
0,814%
Obsługa długu publicznego

995.817
2,532%
Różne rozliczenia

7.675.167
19,518%
Oświata i wychowanie

385.148
0,979%
Ochrona zdrowia

1.885.396
4,795%
Pomoc społeczna

246.383
0,627%
Edukacyjna opieka wychowawcza

10.664.809
27,121%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

695.026
1,767%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.721.406
4,378%
Kultura fizyczna i sport

4.550.267
11,572%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-06-16 11:26
REKLAMA
pogoda Karpacz
17.1°C
wschód słońca: 04:43
zachód słońca: 21:13
Koronawirus
dolnośląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Karpaczu

kiedy
2024-08-16 20:00
miejsce
Klub Hotelu Gołębiewski w...
wstęp biletowany
kiedy
2024-08-17 20:30
miejsce
Scena Teatralna I - Hotelu...
wstęp biletowany
kiedy
2025-02-13 19:00
miejsce
Scena Teatralna I - Hotelu...
wstęp biletowany